Latest Free SMS Messages [christmas/good morning/romantic/funny/birthday/love]
Web Development in Pakistan

Behkari: Saheb, 5 Rupay do na

Behkari: Saheb, 5 Rupay do na,
Bhuk lagi hai, kuchh khana hai.

Gajoghar: 100 ka noot hai,
Tere pass 95 Rupay chhuta hai.?

Behkari: Ha.. Hai na..

Gajoghar: Toh pehle woh use kar naa.