Latest Free SMS Messages [christmas/good morning/romantic/funny/birthday/love]
Web Development in Pakistan

Hansi aati hai mujhay,.,

Hansi aati hai mujhay
Hasrat-e-Insan par.

Gunah karta hai khud,

Aur Laanat bhejta hai
Shaitan par..